MAA MADHURI BRIJ VARIS SEWA SADAN 'APNA GHAR'
Apna Ghar Ashram, Delhi
This Ashram was established on 28 October 2012 at Pooth Khurd Bawana road Delhi. With the support of the followers of Sant great Ramsukh das ji Maharaj. Mr. Rampal Bagdi, Mr. Rajesh Khatri, Mr. Suresh Karnani, Mr. Naresh Mittal, Mr. Vinay Gupta, Mr. Jagdish Bagri, Mr. Mahipal Sharma and Mr. Meghraj Lohiya. The capacity of this Building initally was of 70 beds. The capacity of this building further in creased up to 250 beds through constructing on 2nd and 3rd floor with the support of all members of Delhi ashram. At present there are 216 inmates are residing in this ashram residence, treatment, food, clothing and other are also being provided to the inmates with the public support.
Founder Members
No
1
2
3
4
5
6
7
8
Name
Mr. Rampal Bagri
Mr. Rajesh Khatri
Mr. Suresh Karnani
Mr. Suresh Karnani
Mr. Vinay Gupta
Mr. Jagdish Bagri
Mr. Mahipal Sharma
Mr. Meghraj Lohiya
Contact No.
9810882457, 8882595065
9811114825, 011-27315810
8826010203, 011-27030223
9811046883
9891029101
9312211915
9810270457
9910092536, 9910599091
COMMITTEE MEMBERS:
S.No
1
2
3
4
5
6
Name
Mr.BalrajDabasJi
Mr.Vinod Mittal
Mr.Ashish Kumar
Mr. Shankar Somani
Mr.MahendraBhadech
Mr.Rakesh Kumar Goyal
Designation
President
Secertary
Joint Secertary
Vice President
Joint Secertary
Sewa Pramookh
Mobile Number
9810199295
9711547620
9711991026
9811047034
9871118580
9810016783
Lifetime Members
Mr. Mahendra Bharech
(9810008580)
Mr. Ashok Bansal
(9810212213, 011-23656390)
Mr. Surendra Jitani
(9811600561 )
Mr. Vimal Mundra
(9899119999)
Mr. Sushil Jain
(9810038479, 011-27474579)
Mr. Adesh Jain
(9873993330, 011-27474579)
Mr. Mahendra Jhanwar
(9312414480, 011-27345106)
Mr. Raghu Tapadiya
(9015806371, 9971096181)
Mrs. Urmila Bagri
(9818304492)
Mr. Hanuman Jhanwar
(9414147140)
Mr. Dinesh Agrawal

Mr. Kishorilal Baheti
(9810572859)
Mr. Ashok Mundra
(9672979142)
Mr. Malchand Gajhani
(05644-229611, 94144014899999039444)
Mr. Suresh Gupta
(9910066636, 011-27318619 )
Mr. Vipin Gupta
(9910066636, 011-27318619)
Mr. Suresh Bansal
(9811084751)
Mr. Ved Mittal
(9810149311, 011-27860488)
Mr. Gopi Kishan Tapadiya

Mr. Brij Ratan Tapadiya

Mr. Babulal Gahlot

Mr. Ram Kishan Chandak

Mr. Rakesh Soni

Mr. Balraj Dabas
(9810199295)
Mr. Satish Gupta
(9810048627)
Mr. Anand Jalan

Mr. Praveen Mittal
(9312435134)
Mrs. Seema Mittal
(9891219609)
Mr. Sumit Thhakran
(9312340915, 9971300915)
Mr. Atamaram Kokada
(9811031151)
Mr. Surandra Kumar Agrawal

(9958284488)
Mr. Rakesh Gupta
(9810122355)
Mr. Mahipal sharma
(9310270457)
Mr. Maghraj Lohiya
9910599091
Mr. Suresh Kumar Karnadhi
(8826010203)
Mr. Suneel Jalan

(9811033093)
Mr. Rampal Bagdi
(9810882457)
Mr. Jagdeesh prasad Bagdi
(9312211915)
Mr. Naresh Mittal
9810027501
Mr. Naresh Mittal
(9811046883)
Mr. Shuseel goyal

(9811143227)
Mr. Suneel gupta
(9810098725)
Mr. Surandra Gupta
(9811101262)
Mr. Surandra Kumar Bansal
9811105358
Mr. Virandra goyal
(9811058640)
Mr. Surandra Kumar goyal

(9810101222)
Mr. Dinesh Jain
(9311048340)
Mr. Shudharan Jain
(9350109712)
Mr. Ishwar Das Jain
9650155015
Mr. Pankaj Bansal
(9999802538)
Mr. Anil Kumar Tharad

(9435041676)
Mr. Vinod Kumar Murarka
(9435015700)
Mr. Ayush Mittal
(9711289872)
Mr. Ramasheesh Panday
(8743978939)
Mr. Swarmal Goyal
(9311470595)
Mr. Ashish Jindal

(9910610230)
Mr. Rajesh Kumar Soni
(9312112139)
Mr Rameshchand garg
(9811184501)
Mr. Sundar lal goyal
(9811017462)
Mr. Sandeep goyal
(9810437400)
Mr. Sudarkanth Sathsang

(9312233317)
Mr Ashok Kumar Jawar
(9811400247)
Mr. Ajay Agrawal
Mr. Brijmohan goyal
(9810049811)
Mr. Shiv shankar gupta
(9811098298)
Mr. Nitin Rekhan

(9810168066)
Mr. Shyamlal gupta
(9910087400)
Mr. Vijay Anand Gupta
(9810082834)
Mr. Padamchand agrawal
(9313208583)
Mr. Sumit Goyal
(9212273500)
Mr. Subash Agrawal

(9910019444)
Mr. Sudheer Gupta
(9215541409)
Mr. Praveen Kuchhal
(9215545567)
Mr. Kushiram Gupta
(9215541409)
Mr. Gyanesh Jaishbal
(9871372882)
Mr. Naresh goyal

(9810164951)
Mr. Hariom Tayal
(9873745454)
Mr. Rakesh kumar goyal
(9810016783)
Smt. Anu Kancil
(8860025690)
Mr. Mahesh Garg
(9312241779)
Mr. Himanshu goyal

(7838005310)
Mr. Pramod Bothara
(9892445544)
Mr. Ramnivas soni
(9311298333)
Mr. Rajesh Huns
(9810274502)
Mr. Sateesh Tayal
(9818013127)
Mr. Tarachand agrawal

(9971218978)
Mr. Anil kumar
(9818422000)
Mr. Ajay Chawala
(9811098471)
Mr. Ganga Vishnu
(9868525144)
Mr. Lokesh Garg
(9891174430)
Mr. Shri Jain
(9582254546)
Mr. Satpal Sharma
(9810053364)
Mr. Sanjay Mangla
(9810053364)
Mr. Naresh Agrawal
(9811060340, 011-25225405)
Mr. Krishnalal Goyal
(9810408689)
Mr. Anand Agrawal
(9910015888)
Mr. Brij Gupta
(9810260101)
Mr. Ramesh Garg
(9811184801)
Mr. Praveen Garg
(9310159315)
Mr. Hanuman
Mr. Mahendra Tiwari
Mr. O.P. Gupta

Mr. Vishnu Sahay
(9311127292)
Mr. Shankar Somani
(9811047034)
Mr. Nand Kishor Garg
(9811202205)
Mr. Vinod Garg
(9811054488)
Mr. Ishwar Gupta
(9811299299)
Mr. Ajay Singhal

Dr. Vipin Gupta

Mr. Sumit Goyal

Mr. Saurabh Singhal

Mr. K.L. Goyal
(9810408689)
Mr. Samsher Singh
(9999333341, 9999955444)
Mr. Subhash Agrawal
(9312231842)
Mr. Harish Singhal
(9213923356)
Mr. Dharmendra Narula
(9811804623)
Mr. Durgadas Rathhi
(9414581798, 9950095644)
Mr. Shridhar Sharma
(9435025387)
Mr. Ramashish Pandey
(9212584437, 8743978939)
Mr. Murarilal Agrawal
(9310082459)
Mr. Sunil Jalan

Email Us : mmbvss@gmail.com   Contact Us: 08764 - 396811.

© 2006 All Rights Reserved By Apnaghar Bharatpur.
   
Concept : SoftDreamz